המלאכה 8, פארק אפק, ראש העין
03-687-3237 facebook
חיפוש מוצר

אספקה ציוד למעבדות

»

כלי פלסטיק

»

בקבוקים מפלסטיק

»

LDPE Bottles

»

Pivot nozzle bottle, LDPE

Pivot nozzle bottle, LDPE

 

•Round LDPE bottles fitted with a pivoting nozzle closure
•Nozzle retracts into cap to seal bottle
•Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels
•Good resistance to chemical attack
Cat. No Description Size Other Add to cart
BGE514P D32mm,H66mm 30ml
BGE520P D40mm,H79mm 60ml
BGE528P D59mm,H120mm 150ml
BGE530P D59mm,H145mm 250ml
BGE536P D74mm,H174mm 500ml
website under construction - start date: 20/09/2015