המלאכה 8, פארק אפק, ראש העין
03-687-3237 facebook
חיפוש מוצר

אספקה ציוד למעבדות

»

כלי פלסטיק

»

בקבוקים מפלסטיק

»

LDPE Bottles

»
Bottles with sloped shoulde, LDPE
 
•Flexible and translucent lightweight bottles
•Suitable for liquids
•Slope shoulder for smooth pouring
•Supplied capped with 28R4 polypropylene screw cap
•Neck I.D. 21mm
Round with narrow neck, LDPE
 
•Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
•Heavy duty and very durable in use
•Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
•Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
•Batch certificate available to download online
•Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, ...
Pivot nozzle bottle, LDPE
 
•Round LDPE bottles fitted with a pivoting nozzle closure
•Nozzle retracts into cap to seal bottle
•Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels
•Good resistance to chemical attack
Bottle with spouted cap, LDPE
 
•Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
•Closure features a captive sealing cap and can be cut to adjust flow rate
•Suitable for use as a dropping or dispensing bottle
•Good resistance to chemical attack
website under construction - start date: 20/09/2015