המלאכה 8, פארק אפק, ראש העין
03-687-3237 facebook
חיפוש מוצר

אספקה ציוד למעבדות

»

כלי זכוכית

»

כוס כימית

»
DURAN® Super Duty Beaker
Increased mechanical sturdiness due to increased uniform wall thickness
Reinforced, sturdy rim
Uniform wall thickness distribution
Proven DURAN® properties
Type 1 glass / neutral glass as per USP, EP and JP
Autoclavable / sterilisable
With Retrace Code
Easy-to-read scale Fired-on, extremely durable printing Watch movie
Application note:
To avoid thermal stressing of the glass, uniform and slow heating of super duty ...
website under construction - start date: 20/09/2015