המלאכה 8, פארק אפק, ראש העין
03-687-3237 facebook
חיפוש מוצר

אספקה ציוד למעבדות

»

דיספנסרים

»

דיספנסרים תוצרת HIRSCHMANN גרמניה

»

דיספנסר ceramus® classic

דיספנסר ceramus® classic

A dispenser for manual dispensing directly from the reagent bottle. Available in six different volumes.  

The classic unit for rapid dispensing with reliable results - ceramus® classic is the proven basic unit for manual dispensing. Superior-quality materials, simple handling and well-engineered user comfort make laboratory routines easier.  

The graduation gauge and digital volume configuration engagement guarantee consistent precision and volume dispensing and ensure reproducible results – absolutely independent of the user. The dispensing piston made of high-purity aluminium oxide ceramic guarantees a maximum level of chemical and thermal resistance. The complete unit can be steam sterilised at 121° C without dismantling.  

Overview of details

Piston made of high-purity aluminium oxide ceramic
For fixed and variable volumes, from 0.2 ml to 60 ml
The complete unit can be steam sterilised at 121° C without dismantling
Threaded suction hose fitting
User-independent, reproducible volume dispensing
Digital volume configuration engagement, calibrated for a lifetime
Optimum chemical and thermal resistance of parts conveying medium
Individual quality certificate with conformity certificate

קבצים
Chemical Resistance Table
Cat. No Description Size Other Add to cart
9310000 Graduation 0.05 ml 0.2-1 ml A%0.6 CV%0.2
9320000 Graduation 0.05 ml 0.4-2 ml A%0.6 CV%0.2
9330000 Graduation 0.1 ml 1.0-5 ml A%0.6 CV%0.2
9340000 Graduation 0.25 ml 2-10 ml A%0.6 CV%0.2
9350000 Graduation 0.5 ml 5-30 ml A%0.6 CV%0.2
9360000 Graduation 1 ml 10-60 ml A%0.6 CV%0.2
website under construction - start date: 20/09/2015